Hledej
7.2.2008  |  Materiály pro stavbu 9/07

Dřevěné mosty v okolí Nedvědice, část I.

obr. 1
Fotogalerie...

Okolí řeky Nedvědice dalo svými hornatými a lesnatými podmínkami vzniknout mnoha dřevěným mostům a lávkám, které často bývaly i zastřešeny. Střecha chránila před deštěm nejen pocestné, ale také celou konstrukci mostu či lávky a díky tomu se některé dochovaly až do dnešních dnů. V současné době jsou samozřejmě předmětem památkové péče a je jim věnována značná pozornost.

Pro dosud stojící dřevěné mosty v Pernštejně, Švarci, Černvíru a Prudké byly vypracovány posudky jejich stavu a navrženy postupy sanace. V současné době jsou dva již zcela opraveny a na třetím opravy probíhají. Čtvrtý most má, bohužel, nevyjasněné majitele, a jeho rekonstrukce je tudíž v nedohlednu.
Každá sanace vyžaduje na straně jedné osobitý přístup. Na druhé straně se u mostních konstrukcí vyskytují podobné závady, jejichž příčiny mohou být různé, často je ale viníkem člověk. Součástí každého posudku by mělo být vysvětlení některých faktorů způsobujících destrukci konstrukcí a navazující doporučení pro kontrolu stavu objektů a jejich údržbu.

Dřevěný most v Pernštejně
V obci Pernštejn pod stejnojmenným hradem převádí krytý dřevěný most místní komunikaci přes říčku Nedvědičku. Podle mínění místních obyvatel byl postaven někdy kolem roku 1830. Délka mostu činí 13,2 m, šířka mezi vstupními pilíři na mostovku pak 3,6 m. Pernštejnský most je těmito čtyřmi kamennými pilíři obzvláště zajímavý, protože se nenacházejí na žádném jiném dřevěném mostě v České republice (obr. 1).
Nosnou konstrukcí je dvojité věšadlo, kterému je ještě ulehčováno dvěma šikmými vzpěrami, podpírajícími vaznice mezi vstupními pilíři a sloupky věšadel. Mezi hlavními nosníky jsou čtyři podélníky, nesoucí mostovku z povalů. Na stavbu bylo použito smrkové a modřínové dřevo.
Po rozsáhlé opravě v roce 2005 je celý most ve výborné kondici (obr. 2), ale před opravou byl jeho stav na pováženou. Vzhledem k rozsáhlé destrukci musely být nosné trámy nahrazeny v celé své délce, ostatní prvky nosné konstrukce byly pouze vyspraveny. Most dostal nový plášť – veškerá bednění byla vyměněna spolu s povaly mostovky a střecha je kompletně pokryta novým štípaným šindelem.

Obr. 1 Takto vypadal krytý dřevěný most v Pernštejně před opravou v roce 2003
Obr. 2 A takto po opravě v roce 2005. Na rekonstrukci mostu dohlížel Národní památkový ústav, tesařské práce provedl Josef Drlík z Hlinska, statické posouzení a výkresovou dokumentaci zpracoval Ing. Josef Pohanka.

Autor + foto: Ing. Veronika Hunková

Zdroj: Materiály pro stavbu 9/07

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)