Hledej

Mosty

Zobrazuji články 61 až 70 ze 115 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
23.10.2009  |  Ing. Pavel Novák, Ing. Roman Šafář
Integrální most Žichlínek, část II.
V závěrečné části článku si přečtete o nosné konstrukci mostu a o spodní stavbě a založení.

12.10.2009  |  Ing. Pavel Novák, Ing. Roman Šafář
Integrální most Žichlínek, část I.
V roce 2007 byl v km 20,175 trati Česká Třebová – Olomouc v rámci realizace stavby „Moravská Sázava, poldr Žichlínek“ vybudován inundační železniční most, který je zřejmě prvním integrálním železničním mostem na území České republiky.

2.10.2009  |  Ing. Miroslav Teršel
Prostorové uspořádání otvorů mostních objektů přes vodní překážky dle ČSN 73 6201:2008, část III.
Závěrečná část článku Ing. Miroslava Teršela Vám přiblíží návrhové parametry pro jednotlivé kategorie mostních objektů nebo konstrukční pokyny pro návrh mostních objektů přes vodní překážky.

18.9.2009  |  Ing. Miroslav Teršel
Prostorové uspořádání otvorů mostních objektů přes vodní překážky dle ČSN 73 6201:2008, část II.
Ve 2. části článku se autor věnuje požadavkům zvažovaným při hydrotechnickém posouzení návrhu.

11.9.2009  |  Ing. Miroslav Teršel
Prostorové uspořádání otvorů mostních objektů přes vodní překážky dle ČSN 73 6201:2008, část I.
V současné době vychází ČSN novelizující ČSN 73 6201:1995, která v řadě oblastí významně mění normové poměry drážních mostních objektů i mostních objektů pozemních komunikací.

3.7.2009  |  doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. arch. Petr Šafránek
Nové spojení - vize a realita
Tento příspěvek je pokusem ukázat některé původní architektonické představy a jejich přenesení do reality, do realizované stavby Nového spojení.

22.5.2009  |  Ing. Adriana Javorčeková, CSc., Ing. Tomáš Kohout, Doc. Ing. Zdeněk Tobolka
Zkušenosti s použitím hydroizolace Preprufe na stavbě Tunelu SAT 2A MÚK Malovanka
Příspěvek z konference Hydroizolace a vozovky na mostech z roku 2008 nám popíše praktické ukázky z praxe prováděné na jedné z největších podzemních staveb v ČR - tunelu Blanka v Praze.

15.5.2009  |  Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, Ing. Roman Šafář
Navrhování betonových železničních mostů podle evropských norem
Do soustavy ČSN se postupně zavádějí evropské normy, které se dotýkají všech oblastí stavebnictví. Navrhování mostních konstrukcí je vždy obsahem Částí 2 příslušných návrhových norem (Eurokódů 2 až 7). Současně s návrhovými normami se mění zásadně i normy pro zatížení, které je obsahem Eurokódu 1, jehož všechny části obsahují zvláštní oddíly pro mosty, kterým je třeba věnovat patřičnou pozornost. Zatížení dopravou je obsahem samostatné Části 2 Eurokódu 1. 1. část článku nás zavede ke změnám v EN oproti ENV, také k zásadám s ohledem na stupeň vlivu prostředí. Příspěvek Doc. Ing. Vladislava Hrdouška, CSc. a Ing. Romana Šafáře byl prezentován na 14. ročníku konference Železniční mosty a tunely v lednu 2009.

7.5.2009  |  Ing. David Kmošek
Rekonstrukce Znojemského viaduktu, část II.
Ve druhé, závěrečné části, se v příspěvku dočtete mimo jiné o řešení problému zřeďování kolejového lože a o montáži a výsunu ocelové konstrukce mostu.

30.4.2009  |  Ing. David Kmošek
Rekonstrukce Znojemského viaduktu, část I.
Znojemský viadukt převádí jednokolejnou trať Šatov – Znojmo přes údolí řeky Dyje. Jedná se o historicky významný objekt, který byl postaven již roku 1871. Díky havarijnímu stavu původního příhradového mostu bylo v roce 1992 přistoupeno k výměně nosné konstrukce za mostní provizorium ŽM16. V současné době probíhá rekonstrukce v rámci stavby „Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo“

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)