Hledej

Mosty

Zobrazuji články 51 až 60 ze 115 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
5.3.2010  |  Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. David Franc
Inovace v oblasti ocelových mostů s dolní mostovkou, část I.
Příspěvek se zabývá návrhem ocelových mostů s dolní mostovkou, u nichž je zvoleno konstrukční a statické řešení odlišné proti MVL 212.

12.2.2010  |  Ing. Martin Vlasák
Železniční most přes Sázavu v Čerčanech, 2. část
Stávající kamenná spodní stavba ze žulového kvádrového zdiva byla v horních částech ubourána. Pro uložení nosné konstrukce byly zřízeny nové úložné prahy s podložiskovými bloky ze železobetonu.

5.2.2010  |  Ing. Martin Vlasák
Železniční most přes Sázavu v Čerčanech, 1. část
21. ledna 2010 se konal 15. ročník konference Železniční mosty a tunely. Náš portál je internetovým partnerem konference. "Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice" byl v listopadu 2009 uveden do provozu nový železniční most v km 144,234 na trati České Budějovice - Praha, který se nachází na zhlaví ŽST Čerčany.

28.12.2009  |  Ing. Roman König, Ing. Michal Hacaperka, Ing. Jan Sýkora
Spřažené ocelobetonové mosty na trati Plzeň - Cheb, část I.
Rekonstrukce dvou mostů je součástí optimalizace traťového úseku Stříbro – Planá u Mariánských Lázní. Obě mostní konstrukce ( přes silnici III/605 a přes Lomský potok ) jsou navrženy jako spřažené ocelobetonové konstrukce o jednom poli. Opěry a křídla mostů jsou sanované a doplněné novými úložnými prahy.

11.12.2009  |  Ing. Jiří Borovička, Ing. David Kmošek
Železniční uzel Brno, 1. etapa, 1. část odstavného nádraží Železniční mosty v rámci 1. části odstavného nádraží, II. část
V závěru článku si představíme zpracovatele projektu.

4.12.2009  |  Ing. Jiří Borovička, Ing. David Kmošek
Železniční uzel Brno, 1. etapa, 1. část odstavného nádraží Železniční mosty v rámci 1. části odstavného nádraží, I. část
CELKOVÁ KONCEPCE NÁDRAŽÍ V BRNĚ Výsledný návrh koncepčního řešení železničního uzlu vychází ze současného stavu napojení sedmi tratí do brněnského železničního uzlu. Jedná se o tratě vedoucí ze směru od Havlíčkova Brodu, České Třebové, Přerova, Veselí nad Moravou, Břeclavi, Hrušovan nad Jevišovkou a Jihlavy.

20.11.2009  |  Ing. Libor Marek
Rekonstrukce mostu v km 28,713 trati Číčenice - Volary, část II.
Z provedené prohlídky a sond byly stanoveny tyto závěry: Počet kotev podélného a příčného předpětí je shodný s archivní dokumentací (10 a 20 ks z 24 x patentový drát φP7). Provedenými sondami (vrtání, bourání) bylo zjištěno, že kabely příčného i podélného předpětí jsou vyplněny cementovou injektáží a nebyla ani u jedné sondy zaznamenána kaverna nebo nevyplněná dutina.

13.11.2009  |  Ing. Libor Marek
Rekonstrukce mostu v km 28,713 trati Číčenice - Volary, část I.
V následujícím příspěvku z konference Železniční mosty a tunely z ledna 2009 vám představíme krok za krokem rekonstrukci předpjatého betonového mostu v Prachaticích.

6.11.2009  |  Ing. David Kmošek
Rekonstrukce mostu v km 152,402 trati Hrušovany – Brno v místě křížení s tratí Břeclav – Brno, část II.
Mostní opěry jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Opěry mají zavěšená rovnoběžná křídla, k nimž v případě střelické i brněnské opěry přiléhají na pravé straně svahová křídla. S ohledem na minimalizaci přesunu hmot vytěžené zeminy byly opěry navrženy jako částečně obsypané.

30.10.2009  |  Ing. David Kmošek
Rekonstrukce mostu v km 152,402 trati Hrušovany - Brno v místě křížení s tratí Břeclav - Brno, část I.
V místě křížení jednokolejné železniční trati Hrušovany – Brno se stávající železniční tratí Břeclav - Brno je v současné době realizována rekonstrukce původního mostu, který byl tvořen atypickým (šikmým) provizoriem z IP nosníků.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)