Hledej
Kategorie výrobku: Software

Scia Engineer (ESA PT)

MKP systém,výpočty prutových a plošných konstrukcí
Popis:
Otevřený, modulární, grafický systém pro výpočty MKP, dimenzování a kreslení ocelových, betonových a dřevěných konstrukcí založený na moderní COM technologii.
Lineární, nelineární, stabilitní, dynamické a pevnostní analýzy dle ČSN, STN, EC, DIN, ONORM, BS, CM, AISC, PN a dalších národních norem.
Parametrizace a optimalizace konstrukce, pohyblivé zatížení, fáze výstavby, kabely, časově závislá analýza , předem i dodatečně předpínané a spřažené konstrukce , reologické výpočty - TDA.
Posouzení spřažené a předpjaté konstrukce dle ČSN a EC.
Operační systém Windows 7, Vista nebo XP.
Cena:  20.000 - 500.000 dle konfigurace
Výrobce:   Nemetschek Scia, s.r.o.
Evropská 2591/33E, 638 00  Praha 6
tel.: 226 205 600, 530 501 570 , fax: 226 201 673
email: info@scia.cz
Bližší informace najdete na www.scia.cz
Upravit  
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)