Hledej

BÜSCHER BARUPLAN


Typ izolace: lepený + natavovací pás
Schválení: 24.8. 1999
Poznámka: Nahrazuje a doplňuje výjimku MDS ČR ze dne 14.10. 1993.
Vrstvy
Podkladní akce: betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242
Přípravná vrstva: 7
Vodotěsná vrstva: pás KV E 45 B BÜSCHER BARUPLAN pokládaný do horké adhezní vrstvy PYM B,
natavovací pás KV E 45 B BÜSCHER BARUPLAN plnoplošně natavený na spodní pás
Ochranná vrstva: ochranná vrstva AB
Nadložní vrstva: kryt dle ČSN 73 6242

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)