Hledej
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Obec: Brno
Ulice: Mlýnská 68
PSČ: 602 00
Telefon: 543 532 230
Fax: 543 532 232
E-mail: firesta@firesta.cz
Činnost:
 • Inženýrské a technické služby - Diagnostika - Beton

 • Inženýrské a technické služby - Zajišťování průzkumu
  Provedení průzkumu, diagnostiky objektu včetně vyhodnocení a návrhu řešení opravy, rekonstrukce.
 • Zhotovitelé mostů - Betonové a železobetonové konstrukce - Monolitické konstrukce
  Veškeré monolitické konstrukce kromě letmé betonáže.
 • Zhotovitelé mostů - Betonové a železobetonové konstrukce - Prefabrikované konstrukce

 • Zhotovitelé mostů - Betonové a železobetonové konstrukce - Předpjaté konstrukce
  Dodání, osazení a předepnutí předpjaté výztuže vlastním zařízením a vlastními kapacitami včetně provádění dodatečného zesilování konstrukcí metodou volných kabelů typu MONOSTRAND.
 • Zhotovitelé mostů - Ocelové konstrukce

 • Zhotovitelé mostů - Spřažené konstrukce

 • Zhotovitelé mostů - Jiné konstrukce

 • Zhotovitelé mostů - Mostní provizoria a mostní podpěry

 • Zhotovitelé mostů - Bourání a demolice mostů

 • Zhotovitelé mostů - Opravy a rekonstrukce mostů - Betonové mosty

 • Zhotovitelé mostů - Opravy a rekonstrukce mostů - Ocelové mosty

 • Zhotovitelé mostů - Opravy a rekonstrukce mostů - Kamenné a cihelné mosty

 • Zhotovitelé mostů - Injektáže
  Provádění cementových injektáží.
 • Zhotovitelé mostů - Zakládání mostů

 • Zhotovitelé mostů - Zemní práce

 • Dokončovací práce - Úpravy povrchů

 • Dokončovací práce - Vodotěsné izolace
  Přímopojížděná (přímopochůzná) izolace TARCO QUBIK.
 • Dokončovací práce - Zhotovování zálivek
  Zálivky TARCO.
 • Dokončovací práce - Vybavení a součásti mostů - Dilatační závěry
  EMZ TARCO
 • Dokončovací práce - Protikorozní ochrana povrchu - Betonu

 • Dokončovací práce - Protikorozní ochrana povrchu - Oceli

 • Dokončovací práce - Protikorozní ochrana povrchu - Zdiva

 • Dokončovací práce - Vrtání, řezání

 • Výrobci, dovozci, dodavatelé - Beton a betonové výrobky

 • Výrobci, dovozci, dodavatelé - Ocel a výrobky z oceli

 • Výrobci, dovozci, dodavatelé - Vodotěsné izolace

 • Výrobci, dovozci, dodavatelé - Zálivky a těsnění spár

 • Výrobci, dovozci, dodavatelé - Mostní závěry

 • Výrobci, dovozci, dodavatelé - Pečetící vrstvy a penetrační nátěry

 • Výrobci, dovozci, dodavatelé - Předpínací lana a kotvy

 • Výrobci, dovozci, dodavatelé - Geotextilie a ochranné vrstvy

 • Technické vybavení a stavební stroje - Jeřáby a plošiny

 • Technické vybavení a stavební stroje - Lisy a předpínací zařízení

 • Technické vybavení a stavební stroje - Vrtné a řezací soupravy

 • Technické vybavení a stavební stroje - Bourací technika

 • Technické vybavení a stavební stroje - Nářadí a nástroje

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)