Hledej

Literatura, časopisy


Archiv: 4/2000   3/2000   2/2000   4/2001   3/2001   2/2001   1/2001  
SILNICE MOSTY
2/2000
Náplň: Účelový neperiodický zpravodaj vydáván pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic Praha a dalších odborníků ze silničního hospodářství a k informaci spolupracujících organizací. Příspěvky jsou rozděleny do části pro iformace z domova a do části pro informace ze zahraničí.
Vydavatel: SILMOS Praha s.r.o.
Prosecká 74, 190 00 Praha 9
Předplatné: Časopis vychází 4x ročně. Cena pro odběratele mimo sdružení je 250 Kč/výtisk formou ročního předplatného 1000 Kč.
Obsah tohoto čísla:

(články zaměřené na mosty jsou označeny červeně.)
(vyšlo: 10.5.2000)
  • DOMÁCÍ ZPRAVODAJ
  • Tým pro technologie za horka
  • Přínosy XXI. světového silničního kongresu
  • Připravovaná revize norem ISO 9000 v rove 2000
  • ZAHRANIČNÍ PŘÍLOHA
  • Výzkum v silničním stavitelství ve Švýcarsku
  • COLSOFT: obrusná vrstva vynikajících akustických vlastností
  • MULTIPHALTE - pojivo s vysokými technickými parametry
Příští číslo vyjde: -
Příště najdete: Informace z domova i ze zahraničí

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)