Hledej

ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY 2006

seznam příspěvků konferece

kongresové centrum hotelu Olšanka, Praha

 

 • Železniční most v ev. km 145,463 trati Kadaň - Karlovy Vary
  Ing. Stanislav Kejval, SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň
  Ing. Vladimír Veselý, SUDOP PRAHA a.s.

   
 • Technologie rekonstrukce některých mostů ve Východočeském regionu
  Ing. Libor Šíp, ČD, a.s.
  Ing. Jan Fiala, Ing. Ivan Šír, projekční kancelář Ivan Šír
  Ing. Pavel Hrdina, Chládek & Tintěra, silnice - železnice, a.s.
   
 • Podrobné prohlídky drážních mostů
  Ing. Miroslav Teichman, Libor Novotný, ČD, a.s., Technická ústředna Českých drah
   
 • Výstavba železničnej estakády na Šenkvickej preložke - betónový variant
  Ing. Rudolf Rakovský, DOPRASTAV a.s.
   
 • Nové podchody na I. a II. železničním koridoru v obvodu SDC Brno
  Ing. Blanka Karbanová, SŽDC, s.o.
  Ing. Jan Svoboda, ČD, a.s.

   
 • Rekonstrukce mostu v km 143,634 trati Stará Paka – Liberec
  Ing. Dominik Jareš, Ing. Luboš Vaner, Projektová kancelář VANER s.r.o.
  Ing. Dušan Melzer, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

   
 • Nový Třebovický tunel - realizace stavebního díla
  Ing. Jan Šperger, Zakládání staveb, a.s.
   
 • Výsledky monitoringu na stavbě hlubokého zářezu a tunelu na přeložce trati Třebovice - Rudoltice
  RNDr. František Kresta, SG-Geotechnika, a.s., pracoviště Ostrava
   
 • Realizace tunelu Hněvkovský II, postupy při výstavbě a změny projektu
  Ing. David Cyroň, Metrostav a.s., divize 5
  Ing. Karel Milichovský, Metrostav a.s., divize 4
  Ing. Štefan Ivor, Metrostav a.s., divize 5

   
 • Tunely na novém železničním spojení Praha – Beroun
  Ing. Jiří Mára, METROPROJEKT Praha a.s.
   
 • Rekonstrukce mostu v km 28,432 trati Libuň - Turnov
  Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o.
   
 • brimos® BRIdge Monitoring System - nedestruktivní diagnostika mostů založená na ambientním měření kmitání
  Ing. Pavla Hrůzová, INFRAM a.s.
   
 • Návrh a realizace železničního mostu v km 25,486 trati Praha Smíchov – Středokluky
  Ing. Vojtěch Konečný, Ing. David Franc
  fa Ing. Antonín Pechal, CSc. - projektové a inženýrské služby

   
 • Nový spřažený příhradový železniční most v km 34,707 traťového úseku Zábřeh – Krasíkov
  Ing. Jiří Jirásko, Ing. Jana Sedláková, SUDOP PRAHA a.s., stř. 250 Hradec Králové
  Ing. arch. Petr Šafránek (architektonická spolupráce - návrh tvaru pilířů)

   
 • Nové železniční mosty na trati Zábřeh – Krasíkov
  Ing. Libor Hökl, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
   
 • Rekonstrukce mostu v km 2,221 trati Děčín – Rumburk
  Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.
 • Ocelové konstrukce drážních mostů realizované firmou MCE Slaný v roce 2005
  Ing. Aleš Pelikán, Ing. Karel Kovář, Vladan Michalík, MCE Slaný, s.r.o.
   
 • Zkušenosti z realizací železničních mostů
  Ing. Václav Podlipný, GŘ, ČD, a.s., Odbor stavební a provozu infrastruktury
   
 • Most v km 6,585 na traťovém úseku Krasíkov - Česká Třebová
  Ing. Pavel Horáček, Ing. Jiří Jirásko, SUDOP PRAHA a.s.
   
 • Železniční most v km 189,151 trati Chomutov - Cheb přes R6 v Karlových Varech
  Ing. Jiří Schindler, Ing. Jaroslav Korbelář, Ing. Miroslav Kroupar,
  Ing. Pavel Očadlík, Ing. Petr Dupač, VPÚ DECO PRAHA a. s. ;
  Ing. Václav Sláma, Ing. Jan Beran, Ing. Pavel Kout, Metrostav a.s.

   
 • Systémy pro správu mostů některých evropských železnic, jejich vývoj a možný vliv na Mostní informační systém ČD
  Ing. Petr Rudolf, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
   
 • Systém pro sanace netěsných dilatačních spár betonových konstrukcí
  Ing. Michal Grossmann, Minova Bohemia s.r.o., Ostrava
   
 • Dokumentace skutečného stavu železničních tunelů pomocí laserového skenování
  Ing. Ivo Kohoušek, SG-Geotechnika, a.s.
   
 • Monolitnění prefabrikátových dílců při výstavbě mostů pro vlaky TGV v Belgii
  Ing. Igor Kotulán, Mgr. Roman Nepraš, Profimat s.r.o.
   
 • Podélné síly na železničních mostech podle ČSN EN 1991-2 Zatížení mostů dopravou
  Ing. Josef Sláma, CSc. 

 

Děkujeme všem, kteří přispěli k uveřejnění konference ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY na našich stránkách. Neaktivní odkazy na příspěvky budou zpřístupněny, ihned jak budou postupně zpracovány.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)