Hledej
1.12.2005  |  redakce

Zprovoznění Nového mostu v Děčíně

provádění pečetící vrstvy
ilustrační foto - provádění pečetící vrstvy

V únoru letošního roku byl na děčínském Novém mostě omezen provoz do jednoho pruhu a o měsíc později byla tato důležité spojnice mezi oběma břehy Labe uzavřena kompletně. Doprava v Děčíně se na devět měsíců řádně zkomplikovala.Dobrou zprávou je, že zlepšení nastane již 3. prosince 2005, kdy bude Nový most znovu otevřen.

Důvodem k uzavření mostu byla potřeba provedení rozsáhlé rekonstrukce. Nový most v Děčíně byl postaven v 80. letech minulého století. Bohužel jako stavba se moc nepovedl, již po deseti letech jeho provozu se na něm začaly objevovat různé trhliny a další závady.

Krátká životnost mostu byla zapříčiněna způsobem výstavby a zvolenými technologickými postupy. V tehdejších dobách byl systém výstavby průkopnický, ovšem měl své neduhy, jelikož hlavní pole si časem sedlo, čímž vznikly trhliny v pilířích a navazujících konstrukcích. Do mostu zatékala voda a postupně degradovala betonové části. Později se začala rozpadat vozovka, nakonec přestalo fungovat odvodnění.

Letošní generální oprava nejrozsáhlejšího přemostění Labe v Čechách si vyžádala náklad 170 milionů korun. Při demontážích byl zjištěn překvapivě velký rozsah škod, bylo nutno opravit celou stavbu včetně obou nájezdů na navazující estakády.

Po svém znovu zprovoznění bude Nový most snad fungovat lépe a jeho životnost bude, doufejme, větší než dvacet let, jako tomu bylo nyní.

Historie Nového mostu

O lepším dopravním spojení města Děčín a Podmokly se na počátku 20. století začalo velmi usilovně debatovat vzhledem k narůstajícím dopravním komplikacím a nedostatkům řetězového mostu. V roce 1913 vznikly první projekty přemostění a situaci vyřešila stavba Tyršova mostu v roce 1933.

Avšak po druhé světové válce došlo k daleko intenzivnějšímu rozvoji automobilové dopravy a přemostění Labe dalším mostem se pomalu stalo nutností nejen pro Děčín, ale i pro celé severní Čechy.

Proto byla v roce 1979 zahájena výstavba Nového mostu. První automobily přejely po mostě v roce 1985. Po mostě byla odvedena z centra Děčína část tranzitní dopravy a zároveň se most stal důležitým článkem komunikace I/13 mezi Teplicemi a Libercem.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)