Hledej

ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY 2005

seznam příspěvků konferece

kongresové centrum hotelu Olšanka, Praha
 • Železniční most Itztal na trati Ebensfeld - Erfurt
  Ing. Karel tomíček, MCE Slaný, s.r.o.
   
 • Působení dřevokazných hub na mostnice železničních mostů
  Ing. Jan Svoboda, ČD, a.s., SDC Brno, Správa mostů a tunelů
  Ing. Jiří Holan, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
   
 • Oprava a rekonstrukce železničního mostz v Strede nad Bodrogom v km 30,561 trati Čierná nad Tisou - Košice
  Ing. Jan Husák, Ing. Roman Štalmašek, ŽSR, Bratislava
   
 • Nový most přes Moravskou Sázavu v km 24,539 trati Česká Třebová - Olomouc
  Ing. Vladimír Veselý, Ing. Filip Šorm, SUDOP Praha, a.s.
   
 • Nový most v km 25,885 úseku Krasíkov - Česká Třebová
  Ing. Urban Tahoný, Ing. David Krása, Bc. Pavel bartoň, Metroprojekt Praha, a.s.
   
 • Železniční most mezi portály Krasíkovských tunelů na trati Krasíkov - Česká Třebová
  Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Petr Nečesal, PIS Brno
   
 • Novostavby spřažených ocelobetonových mostů na trati Olomouc - Česká Třebová
  Ing. Gabriela Šoukalová, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
   
 • Ocelové železniční mosty - požadavky na materiál
  Ing. Milan Kučera, Ing. Václav Podlipný, Generální ředitelství, ČD, a.s., OMT
   
 • Železniční most na úzkorozchodné trati Jindřichohradecké místní dráhy, projekt a realizace
  Ing. Petr Dobrovský, Ing. Radim Brůžek, TOP CON servis s.r.o.
   
 • Diagnostika železničních mostů - aktuální výstupy z podrobných prohlídek
  Ing. Miroslav Teichman, Jiří Havelka, ČD, a.s., Technická ústředna dopravní cesty
   
 • Rekonstrukce mostu v km 36,520 trati Strakonice - Volary
  Ing. Libor Marek, Ing. Jan Svitavský, TOP CON servis s.r.o.
   
 • Klenbové zděné mosty - projekt UIC
  Ing. Bohuslav Stečínský, Ing. Lenka Žemličková Ph.D., Generální ředitelství, ČD, a.s.
   
 • Použití využité zeminy při výstavbě mostních opěr
  Ing. Petr hubík, Ing. Kristina Nachtneblová, Geomat s.r.o.
   
 • Bezpečnost v železničních tunelech
  Doc. dr. ing. Miloš Kvarčák, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava
  Ing. Bohuslav Stečínský, Generální ředitelství, ČD, a.s.
   
 • Zprovoznění Krasíkovského a Tatenického tunelu
  Ing. Jiří Tesař, Subterra a.s., Ing. David Cyroň, Metrostav a.s.
   
 • Geotechnické rizikové faktory výstavby hlubokého zářezu a tunelu v úseku přeložky trati Třebovice - Rudoltice
  RNDr. Franitišek Kresta, Stavební geologie - Geotechnika a.s., pracoviště Ostrava
   
 • Oprava mostu v Ostrově nad Ohří v km 170,992 trati Chomutov - Cheb
  Ing. Hejlová Blanka, Kuruc Jiří, ČD, a.s., SDC Karlovy Vary, Správa mostů a tunelů
   
 • Mosty Seifertova ulice, II. etapa
  Ing. Jan Duška, Ing. Jiří Peřina, Stavby silnic a železnic a.s., závod Řevnice
  Ing. Karel Štěrba, SUDOP Praha a.s.
  Ing. František Šťovíček, Generální ředitelství, ČD, a.s., OMT
   
 • Oprava mostu v Bechyni ev. č. 122-008
  Ing. Gabriela Šoukalová, Ing. Vlastimil Schovajsa, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
   
 • Porovnání tunelové varianty a hlubokého zářezu.
  Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - II. část, úsek Veselí nad Lužnicí - Doubí u Tábora
  Ing. Miroslav Kupka, Ing. Jiří Mára, Ing. Mároš Dávid, Metroprojekt Praha a.s.
   
 • Diagnostika mostních konstrukcí metodou akustické emise
  Ing. Pavel Petrášek, Ing. František Žemlička, Ing. Václav Svoboda, emil Vařák, Preditest s.r.o.
   
 • Zatížení železničních mostů dopravou podle EN 1991-2
  Ing. Josef Sláma, CSc., ČD, a.s., Technická ústředna dopravní cesty Praha
 • Systémy bariérové ochrany proti skalnímu řícení, systémy na zajištění stability svahů
  Ing. Milan Chodacki, Ing. Vladimír Maha, Infram a.s.
   
 • Provozní zatížení železničních mostů
  Ing. Lenka Žemličková Ph.D., Generální řediteství, ČD, a.s.
  Doc. Ing. Tomáš Rotter CSc., ČVUT Praha, Fakulta stavební

Děkujeme všem, kteří přispěli k uveřejnění konference ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY na našich stránkách. Neaktivní odkazy na příspěvky budou zpřístupněny, ihned jak budou postupně zpracovány.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)