Hledej

Mosty

Zobrazuji články 11 až 20 ze 115 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
1.7.2011  |  Ing. Karol Dobosz, Ing. Vladimír Piták, Ing. Peter Vyšlan
Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš-Poprad-Tatry, 5. etapa inžinierske konštrukcie COPY
Príspevok je zamerený na návrh inžinierskych konštrukcií (mosty, tunel Paludza a múry) na modernizácii úseku železničnej trate Liptovský Mikuláš (výhybňa Paludza) - Liptovský Hrádok, pre zvýšenie rýchlosti do 160 km/hod. Z celkovej dĺžky 18,55 km je 14,60 km vedených v novom trasování, s čím súvisí potreba výstavby značného množstva nových umelých stavieb.

24.6.2011  |  Ing. Zdeněk Nečekal
Podmínky provozuschopnosti mostních provizorií určených ke vložení na železniční dopravní cestě ve správě SŽDC
V současné době jsou mostní provizoria z důvodu organizačních změn, které proběhly u drážních složek, ve značném počtu ve vlastnictví cizích subjektů. Pro zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti železniční dopravní cesty je nutné stanovit stejné podmínky pro vkládání MP platné pro všechny subjekty, které vlastní MP nebo k nim mají právo hospodaření.

20.6.2011  |  Dr.-Ing. Richard Buba
Uplatnění řídicích tyčí u ocelových železničních mostů
Řídící tyče slouží k přenesení pevného bodu mostu z opěry doprostřed jeho rozpětí a tím k redukci dilatačních pohybů až na polovinu. Tím je možné vyhnout se použití dilatační zařízení koleje u ocelových mostů o rozpětí cca 60-120 m, u nichž by jinak dilatace byla nutná. Díky dobrým zkušenostem s jejich provozem se řídící tyče v Německu uplatňují stále častěji a staly se prakticky standardním řešením.

10.6.2011  |  Ing. Karel Kovář, Vladań Michalík
MCE Slaný vyrobila a smontovala ocelovou konstrukci železničního mostu přes Labe v Kolíně
Účelem investičního záměru Ředitelství vodních cest ČR při rekonstrukci 100 let starého 3 polového železničního mostu bylo zvýšení podjezdné výšky ze 4,35 m na 5,25 m na vodní cestě do přístavu Pardubice. Zajímavostí nového, 4 polového přemostění se dvěma nezávislými jednokolejnými konstrukcemi je možnost vybavit v budoucnu pole nad plavební dráhou zdvihacím mechanismem, který umožní proplutí lodí o výšce až 7 m.

27.5.2011  |  Ing. Jan Stupka
Realizace rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín - Ostrava Kunčice
Předmětem tohoto příspěvku je rekonstrukce mostu z pohledu realizační firmy, zejména časových vazeb a technologických postupů. Most je situován v extravilánu města Karviná, místní části Louky nad Olší. Jedná se most o pěti otvorech, který převádí jednokolejnou železniční trať Český Těšín - Osttrava Kunčice přes silnici I/67 v prvním mostním otvoru, dvoukolejnou železniční trať Státní hranice SR - Dětmarovice ve čtvrtém mostním otvoru, místní komunikaci a potok Mlýnka v pátém mostním otvoru.

20.5.2011  |  Ing. Jakub Němeček, Ing. Libor Mařík
Ražené tunely Olbramovický a Tomický I na trati Votice - Benešov u Prahy
Součástí Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy je celkem 5 tunelů. Kromě hloubeného tunelu Votický projektuje firma IKP Consulting Engineers i realizační dokumentaci tunelů Olbramovický a Tomický I. Oba tunely se z hlediska technologie provádění dělí na úseky hloubené a úseky ražené pomocí NRTM.

20.5.2011  |  Ing. Jan Šedivý, Ing. Miroslav Teršel, Ing. Lubomír Dobiáš, doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín - Ostrava Kunčice (
Je popsána náročná rekonstrukce železničního mostu, který tvoří předpjatá železniční mostní konstrukce o pěti polích rozpětí 5x30,0 m z roku 1960-1961. Původní předpjatá konstrukce z prefabrikovaných dodatečně předpínaných nosníků byla zesílena spřaženou deskou ve tvaru koryta průběžného štěrkového lože a dodatečným předpětím volnými kabely.

29.4.2011  |  Ing. Jan Fiala, Ing. Ivan Šír, Ing. Pavel Hrdina
Oprava mostu v km 20,862 trati Rakovník - Mladotice
V km 20,862 trati Rakovník - Mladotice byla provedena rozsáhlá oprava stávajícího mostu nad údolím potoku Javornice. Jde o 110 let starý most o třech polích, tvořený klenbami a ocelovou nosnou konstrukcí. Nevyhovující a výrazně oslabené prvky ocelové nosné konstrukce ve druhém poli byly vyměněny nebo zesíleny. Spodní stavba a klenby byly sanovány.

1.4.2011  |  Ing. Petr Šlegr, Ing. Pavel Adámek, Ing. arch. Ivan Lejčar, Ing. Tomáš Záruba
Městské železniční tunely - nová dimenze mobility v aglomeracích
Městské železniční tunely pro příměstskou a regionální dopravu se stávají nezbytnou výbavou mnoha evropských větších měst. Zejména od sedmdesátých let min. století nastal velký rozvoj příměstské železniční dopravy, která je trasována skrze centra měst

18.3.2011  |  Ing. Štěpán Jakeš, Ing. Libor Marek
Rekonstrukce mostu v km 3,553 trati Liberec - Harrachov
V průběhu roku 2009 proběhla rekonstrukce železničního mostu v km 3,553 na trati Liberec-Harrachov. Most se nachází poblíž vlakové stanice Vesec u Liberce, převádí jednokolejovou trať přes říčku Lužickou Nisu. Tři původní prostá pole mostu byla nahrazena polem jediným. Nová ocelová konstrukce je tvořena trámovou plnostěnnou konstrukcí s dolní plechovou ortotropní mostovkou, tvořící žlab průběžného kolejového lože. Je uložena na nově vybudovaných plošně založených opěrách.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)