Hledej

HYDROPLAST 60 P2


Typ izolace: natavovací pás
Schválení: 16.12. 1999
Vrstvy
Podkladní akce: betonový podklad splňující podmínky ČSN 73 6242
Přípravná vrstva: kotevně impregnační nátěr MC DUR LF 450 v množství 0,4 – 0,6 kg.m-2 s posypem vysušeným křemičitým pískem
Vodotěsná vrstva: natavitelný pás Hydroplast 60 P2 v tloušťce 4,5 mm
Ochranná vrstva: ochranná vrstva AB nebo AKM
Nadložní vrstva: kryt dle Č SN 73 6242

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)