Hledej

Hydroizolace a vozovky na mostech

Seznam příspěvků

16. ročník, Luhačovice, hotel Fontána I

 

 • Patnáct konferencí Hydroizolace a vozovky na mostech – shrnutí poznatků
  Ing. Karel Matějů, CSc., Izomex s.r.o.
   
 • Přehled slovenských mostů
  Doc.dr. Dušan Josef, CSc., VUT Brno
   
 • Informace o průběhu silniční konference 2005 v Karlových Varech
  Ing. Jan Paclík, Strabag a.s.
   
 • Mosty a konstrukce v extrémních podmínkách. Zkušenosti a inspirace ze symposia IABSE, Lisabon, září 2005
  Ing. Milan Komínek, Cityplan s.r.o.
   
 • Resortní předpisy ministerstva dopravy ČR a schválené izolační systémy
  Ing. Jiří Trochta, ŘSD ČR
   
 • Informace o schválených evropských normách pro hydroizolace mostovek a příprava revize ČSN 736242
  Ing. Zuzana Červenková
   
 • Rakúské predpisy pre vozovky a izolácie na mostoch
  Ing. Peter Bulánek, CSc., Národná diaĺničná spoločnosť, a.s.
   
 • Požadavky na kvalitu vyrovnávací vrstvy při opravách mostů
  Doc.Ing. Vojtěch Mencl, CSc., Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., ing.Libor Žídek,VŠB TU Ostrava, Ing. Martin Vilč, Dopravoprojekt Ostrava s.r.o.
   
 • Koncepce využití speciálních epoxidových a polyuretanových pryskyřic v dopravním stavitelství v návaznosti na připravovaný technologický předpis na pečetění mostovek
  Ing. Miroslav Vrábel, Degussa Slovensko
   
 • Degussa Stavební hmoty s.r.o. – Váš partner pro komplexní sanace, izolace a zesilování stavebních konstrukcí
  Ing. Libor Hlisníkovský, Degussa Stavební hmoty s.r.o.
   
 • Zkušenosti s hydroizolačními systémy ve Velké Británii
  Johannah Ewans, Stirling Lloyd, Velká Británie
   
 • Hydroizolační systémy pro mosty, podchody a tunely
  Malcolm Lenagham, Grace Constr. Products, Slough, Velká Británie
   
 • Požadavky na hydroizolace tunelů – srovnání hydroizolačních technologií
  Ing. Vlastimil Horák, Amberg Engineering, s.r.o.
   
 • Pojistný systém pro hydroizolační systémy tunelů, izolovaných v celém profilu foliemi z plastů PVC nebo PE
  Jaroslav Šimek, Ing. Adriana Javorčeková, Metrostav a.s.
   
 • Praktické ukázky pokládky izolací v tunelech
  Ing. Zdeňka Pýchová, Chemia-servis CZ, s.r.o.
   
 • Silniční okruh kolem Prahy – typologie izolací mostních a tunelových staveb
  Ing. Milan Vaisar
   
 • Izolace mostních objektů na stavbě „Nové spojení“ v Praze
  Ing. Marcel Pelech, Siplast - Icopal s.r.o.
   
 • Dostavba VMO v Brně
  Ing. Josef Luňáček, Brněnské komunikace a.s.
   
 • Mosty na dálnici D47, stavba 4708, Ostrava, Rudná – Hrušov
  Ing. Blanka Karbanová, SŽDC s.o., Ing. Jan Svoboda, ČD a.s.
   
 • Podivín, Zaječí, Šakvice – podchody v tlakové vodě – stav po osmi letech
  Ing. Jiří Muroň, Ing. Petr Míka, ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.
   
 • Rekonstrukce mostu přes Berounku v Praze – Lahovicích
  videofilm SMP CZ a.s., Metrostav a.s.
   
 • Výstavba mostu Knínice na D8
  videofilm Skanska a.s.
   
 • Výstavba mostů a tunelů ve Slovinsku a jejich izolace
  dipl.Ing. Anton Marinko, DDC Ljubljana, Slovinsko
   
 • Mosty na Novém Zélandě
  Ing. Pavel Zaoral, Promo s.r.o.
   
 • Informace o činnosti mostního týmu při Sdružení pro výstavbu silnic v České Republice
  Ing. Pavel Zaoral, Promo s.r.o.
   
 • Elastické závěry mostů pozemních komunikací
  Doc.Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., Doc.Ing. František Luxemburk, CSc., ČVUT Praha, Ing. Milan Vaisar, MJV ProConsult, Ing. Zdeněk Koch, BREX s.r.o.
   
 • Využití bitumenové pásky a hmoty FIBRESCREED při opravách mostů
  Ing. Štěpán Velev, Asfaltelast s.r.o.
   
 • Systém pro sanace netěsných dilatačních spar
  Ing. Michal Grossmann, Minova Bohemia s.r.o.
   
 • Trubní systémy odvodnění mostů
  Ing. Petr Vlček, Vlček s.r.o.
   
 • Trendy asfaltového trhu v České republice
  Ing. Václav Valentin, TOTAL ČR s.r.o.
   
 • Spoje asfaltových izolačních pásů
  Ing. Jan Plachý, Dehtochema Bitumat a.s.
   
 • Vlastnosti a funkčnost vodonepropustných úprav
  Ing. Zdeněk Nevosád, CSc., fa Ing. Zdeněk Nevosád, Ing. Jiří Čermák, Josef Odložil, DS Izolace s.r.o.
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)