Hledej
11.3.2011  |  Ing. Jaromír Křížek, Ph.D.

Integrované železniční mosty

Geometrie a statický model integrovaného mostu

Střešní pláště obecně jsou jednou z nejdůležitějších konstrukcí stavebního objektu. Slouží, jako ostatně všechny obálkové konstrukce, k ochraně stavebního objektu a jeho vnitřního prostředí před klimatickými podmínkami prostředí vnějšího. Zdaleka větší měrou než u konstrukcí obvodových je na tyto konstrukce kladen nárok na ochranu před srážkovou vodou a vlhkostí ve všech jejich skupenských podobách. Jsou tedy v tomto případě požadavky na ně kladené požadavky sdruženými tj. jak tepelnětechnické, tak i požadavky na ochranu proti vodě.

 

Celý článek Ing. Jaromíra Křížka, Ph.D. si můžete přečíst zde.

 

Zdroj: sborník konference Železniční mosty a tunely, leden 2011

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)