Hledej

CONIPUR 255 (265 Z)


Typ izolace: polymerní nástřik
Schválení: 24.8. 1999
Vrstvy
Podkladní akce: betonový podklad splňující podmínky ČSN 73 6242
Přípravná vrstva: kotevní nátěr CONIPOX 77 Z se spotřebou 0,3 – 0,5 kg.m-2,
posyp křemičitým pískem frakce 0,3 –0,8 mm se spotřebou 0,8 – 1,0 kg.m-2
adhezní nátěr nátěr CONIPUR 79 se spotřebou 0,1 kg.m-2
Vodotěsná vrstva: izolační vrstva CONIPUR 255 nebo CONIPUR 265 Z, minimální tloušťka 2,0 mm se spotřebou cca 2,5 kg.m-2
mezivrstva CONIPUR 267 F se spotřebou 0,8 - 1,0 kg.m-2
posyp vysušenou drtí frakce 3-6 mm se spotřebou 1,0 - 1,5 kg.m-2
CONIPUR VP 2750
Ochranná vrstva: ochranná vrstva AB (ABS, ABJ)
Nadložní vrstva: kryt dle ČSN 73 6242

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)