Hledej

MC DUR 2295


Typ izolace: polyuretanová stěrka
Schválení: 21.8. 2001
Poznámka: přímopojížděný systém (pro třídy dopravního zatížení III, IV, V, VI)
Vrstvy
Podkladní akce: betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242
Přípravná vrstva: kotevně impregnační nátěr MC DUR LF 450 v množství cca 0,4 kg.m-2
posyp křemičitým pískem frakce 0,1 –0,3 mm v množství cca 1,0 kg.m-2
Vodotěsná vrstva: vlastní polyuretanová izolační vrstva MC-DUR 2295 tloušťky minimálně 2,0 mm v množství cca 2,0 kg.m-2
krycí oděruvzdorná finální vrstva z polyuretanové pryskyřice MC-DUR 2295 naplněná 10% písku frakce 0,3 – 0,8 mm se spotřebou cca 1 kg.m-2
plnoplošný zásyp křemičitým pískem frakce 0,2 – 0,7 mm nebo 0,8 – 1,2 mm nebo 1,0 – 1,8 mm se spotřebou cca 5 kg.m-2
Ochranná vrstva: bez ochranné vrstvy
Nadložní vrstva: bez krytu

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)