Hledej

Konference Hydroizolace a vozovky na mostech,

13. ročník, Luhačovice, 28. - 29. 11. 2002

Doc. Josef při věštění průběhu konference Třináctka je pro někoho možná nešťastné číslo. Organizátoři konference  Hydroizolace a vozovky na mostech se ale touto pověrou nedali odradit a během roku 2002 pilně připravovali 13. ročník. Možná, že se někteří potencionální účastníci zalekli tohoto mystického čísla a nepřijeli. Pravdou ale spíše bude skutečnost, že změnou původně plánovaného termínu se konference dostala do  kolize s konferencí betonářskou v Pardubicích, a tak někteří pravděpodobně dali přednost cestě do východních Čech než na Moravu. Ještě v předvečer konference, při setkání přednášejících, se při věštění jejího průběhu vyskytly neblahé prognózy, které vehnaly chmury do tváří přítomných (za všechny přítomné je možno zmínit doc. Josefa), leč tyto prognózy se nenaplnily. Počasí nezlobilo tak jako loni a všichni, kteří chtěli a mohli, dorazili včas a program konference mohl  začít  přesně podle plánu ve čtvrtek 28. listopadu 2002 v 9.00 hodin.

Připravený program byl více než slibný a nabitý, proto se jako zázrakem opět po roce objevila  neúprosná, ale přesná minutka odměřující všem přednášejícím spravedlivý čas. Za jedinou drobnou chybičku na kráse je možné považovat omluvenou neúčast některých zejména slovenských kolegů, jejichž viry podlomené zdraví jim nedovolilo přijet (že by nešťastná 13?!). Naštěstí jsou jejich přednášky zaznamenány jak v tištěném sborníku,  tak i v následujícím elektronickém zpracování. Tímto bych rád poděkoval všem, kteří umožnili zasláním elektronické verze příspěvku (a to i těm, kteří posílají dodatečně příspěvky z předešlých ročníků) jejich zpracování do webové podoby (zaslat můžete i Vy, kteří jste tak ještě neučinili, nikdy není pozdě).

Co jsme komu udělali? Seznam příspěvků byl velice bohatý, od příspěvků ze zahraničí přes popis záplav v Čechách během srpna roku 2002 k teoretickým a novátorským přístupům v jednotlivých oborech, příspěvkům představující nové technologie, prezentacím pozoruhodných akcí až k příspěvkům popularizující mosty. Nerad bych předbíhal a popisoval již zde jednotlivé příspěvky. Pokud budou mít čtenáři dostatek trpělivosti a dočtou se na konec tohoto článku najdou možnost na přepnutí k jednotlivým příspěvkům, kde se budou příspěvky prezentovat sami. Koneckonců ti, co trpělivost nemají, stejně na konec najeli okamžitě, aniž by si cokoli přečetli a již teď se jednotlivými příspěvky probírají. Přesto bych rád volně odcitoval mně velmi blízkou, pro někoho kacířskou myšlenku, která zazněla z úst jednoho ze zahraničních zástupců výrobců vodotěsných izolací: "Je nutné, aby projektant objektu úzce spolupracoval s tvůrci izolací. Pokud spolupracovat nebudou, možnost, že dojde vlivem nesprávného rozhodnutí k chybě při provádění izolace, se mnohonásobně zvýší.

Neodmyslitelnou a tudíž také neopominutelnou skutečností je vyhlášená mikulášská nadílka včetně bohaté tomboly. Kupodivu někteří o dárky nejevili zájem a tak se muselo o některou cenu losovat i několikrát. Vzhledem k bezprecedentní absenci anděla (že by nešťastná 13?!) se musel Mikuláš tentokráte obejít bez jeho služeb. Improvizace ovšem slavila opět úspěch a tak se neodmyslitelné trio objevilo zas v nepatrně obměněné podobě Mikuláš (doc. Josef) a dva čerti (Ing. Velév a Ing. Pošvářová).  Premiéra Ing. Pošvářové v roli čerta byla natolik zdařilá, že se ani nechce věřit, že by strašila a pouštěla hrůzu na hříšné mostaře ponejprv. Následná hudba k tanci i poslechu, taneční rej  a jiné aktivity pak byli všem dobrými průvodci až do pozdních hodin.

Dokonalé losovací zařízení Svatá trojice s malým hříšníkem
Hrdý vítěz první ceny v tombole Hudba k tanci i poslechu

Při pohledu na shora uvedené fotografie se nelze nevrátit k loňskému slibu. Je potěšitelné, že přes několikráte zmiňovanou třináctku, se většina pořízených fotografií povedla natolik, aby mohla být použitelná pro další zpracování. Budou uvedeny v samostatném oddílu a bude je možno objednat nebo stáhnout. Zaslány budou zdarma na Vaší elektronikou adresu, ale pozor na kapacitu Vaší schránky a možnosti připojení. Jedna fotografie má cca 1 MB.

Přes nešťastnou třináctku se vše odehrálo podle předem pečlivě připraveného scénáře a věřím, že 13. ročník konference byl stejně úspěšný jako ty předešlé. Doufám, že dámy ze SEKURKONU  pod vedením paní Kytnerové a odborného garanta Ing. Matějů z firmy Izomex s.r.o., připraví stejně pěkný 14. ročník, na který se řada z nás už jistě těší.

Příspěvky konference Hydroizolace a vozovky na mostech, Luhačovice 2002
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)