Hledej

Hydroizolace a vozovky na mostech, Luhačovice 2001


Tři sudičky prorokují průběh konference

Rok se s rokem sešel rychleji než by se kdokoli nadál a opět proběhl další ročník konference Hydroizolace a vozovky na mostech, tentokrát ale již 12 ročník. Naštěstí se kromě čísla ročníku nic výrazně nezměnilo. Stejně milé pořadatelky z firmy Sekurkon, pod vedením stále odborného garanta Ing. Matějů. Také lokalita se pomalu stává tradiční a tak se hotel Fontána v Luhačovicích mohl bez dalších problémů stát na krátkou dobu místem setkání mostařů v České republice. Jediné co ještě mohlo zvrátit slibně se začínající akci bylo počasí, které si nedalo poručit a v době příjezdu účastníků nastavilo svou horší tvář (podle nejmenovaných důvěryhodných zdrojů bylo organizátory objednáno podstatně mírnější klima). Protože ale i ne vždy přívětivé počasí je téměř tradiční a mostaři jsou na silnicích a mostech zvyklí na ledacos, šťastně všichni dorazili. Nutno ale dodat, že asi ne vždy podle svých časových představ.

Podle programu a sborníku konference, by se na první pohled mohlo zdát, že půjde o tradiční setkání s poklidnou atmosférou vyplněnou příjemnými a zajímavými informacemi. Nechci naznačit, že by některé příspěvky byly nezajímavé, ale myslím tím následné nekompromisní diskuse, které po některých příspěvcích zazněly. Škoda, že takto otevřené rozpravy se nevedou častěji i na jiných úrovních. Možná, by ubylo některých zbytečných chyb, na které naše mosty již doplatily, nebo ještě doplatí.

Věřím, že většina autorů splní svůj slib, který mi téměř všichni dali a příspěvky včetně fotografií zašlou v elektronické podobě do naší redakce, aby mohly být alespoň ve zkrácené formě zpřístupněny. Věřím, že pro ty z Vás, kteří jste se nemohli být osobně (zajisté z velice vážných důvodů, jinak je Vaše účast Pane kolego, já už budu hodný! neomluvená) bude alespoň tato forma slabou náhradou (originál je vždy lepší než jeho elektronická kopie). Nerad bych zde proto obšírně popisoval veškeré příspěvky, které na konferenci zazněly (všechny byly jistě přínosem), přesto se o několika krátce zmíním.

Při příspěvku Ing. Menšíka si mohl každý uvědomit, že pořad o neutěšeném stavu mostů, který odezněl i v televizi a který mohl být nezasvěcenými lidmi považován za senzacechtivý, byl blíže pravdě více, než by bylo některým úředníkům milo. Rád bych se připojil k přání Ing. Menšíka, aby v blízké budoucnosti zmizeli alespoň mosty zařazené v 6. a 7. kategorii.

Velice poučné, i když ne zcela typické byly dva příspěvky popisující problematiku stříkané izolace ELIMINATOR (prosím nezaměňovat s ELLIMINATOR,  nově vycházející hvězdou také stříkanou, na izolačním nebi) z pohledu dvou odlišných subjektů. Šlo o příspěvek p. Růžičky jako zástupce výrobce a Ing. Vítka jako objednatele izolace. Nerad bych blíže komentoval tuto problematiku, ale na konferenci naznačený, přestože nevyslovený pocit, že za některými chybami stojí prezentace systému v minulých letech, nebude daleko od pravdy.

Otevření nové části silničního okruhu kolem Prahy, Řepy-Ruzyně, bylo zaslouženě tématem hned několika příspěvků, popisujících jednotlivé fáze stavby mostních objektů na této části okruhu. Jednalo se o příspěvky Ing. Matějů, Ing. Krauze a mnohých dalších.

Na toto téma mohl být i příspěvek Ing. Synka, prezentující izolaci Teranap 431 TP (izolace na podchodech a biokoridorech mimoúrovňové křižovatky Ruzyně). Jednalo se ale spíše o představení reálného urychlení a zkvalitnění izolačních prací na některých typech konstrukcí, včetně izolace kamenných historických mostů dokumentované na izolaci nejstaršího kamenného mostu v ČR, tj. mostu přes Otavu v Písku.

Tolik ve zkratce k jednotlivým příspěvkům, podrobněji v níže přiložených příspěvcích. Je načase se zmínit o druhé neméně důležité části konference, kterou je mikulášská nadílka a následný večer. Těžko lze popsat tuto jedinečnou akci, zvláště v podání známé trojice Mikuláš (doc. Josef), anděl (Ing. Červenková) a čert (Ing. Velév). Stejně těžko lze popsat následnou tombolu, živou hudbu v podání kapely stavebních inženýrů k poslechu i tanci. Atmosféra je prostě řečeno nepopsatelná a je nutno ji prožít osobně. Z tohoto důvodu se o popis nebudu pokoušet a jako slabou náhradu přijměte pár fotografií, které berte jako pozvánku na příští ročník konference.

Mikulášská nadílka Kapela stavebních inženýrů pod vedením Ing. Menšíka
Strážce pokladu pí. Kytnerová Vzácná kořist z tomboly Vyzvání k tanci s požehnáním Šťastný taneční pár

Samostatnou kapitolou v dění konference jsou její účastníci. Za dobu konání si konference získala okruh svých příznivců, kteří se rok co rok pravidelně zúčastňují a pravidelně tak obohacují program. Stejně tak důležitá je nepravidelná účast odborníků, kteří nejsou přímo spjati s izolacemi silničních mostů. Reprezentativní zastoupení Českých drah (Ing. Vlková a Ing. Karbanová) bylo jistě ve prospěch věci, zejména v mnohých diskusích, po některých příspěvcích. Nelze vyjmenovat veškeré osobnosti, které poctili svou návštěvou letošní ročník konference, přesto mi nedá jmenovat alespoň Ing. Hynka Hlasivce, odborníka na předpjatý beton. Nelze opomenout ani účast zahraničních návštěvníků zejména ze Slovenska, ale letošní ročník mimo jiné obohatily i příspěvky z Bulharska a Polska.

Vzácná návštěva z Českých drah Setkání dlouholetých přátel

Aby byla rekapitulace všech událostí, které se v  rámci konání konference stali úplná, je nutno ještě zmínit schůzku přípravného výboru Sympozia MOSTY 2002 a lze doufat, že organizátoři připravili zajímavý program.

Na závěr si lze jenom přát, aby následující ročník, který byl v samotném závěru ohlášen, proběhl se stejným úspěchem s jakým proběhl tento 12. ročník (vlastně se nedá nic zlepšit).

Snad jedinou nepovedenou skutečností je nepříliš vysoká kvalita některých, jinak snad zdařilých záběrů. Omlouvám se proto všem, kteří by si chtěli tyto fotografie objednat. Jejich reprodukce je totiž klasickým způsobem (barevná fotografie 9x13 cm) zcela nereálná. Pokud se najdou lepší profesionálové se zdařilejšími fotografiemi, rádi je uveřejníme v samostatném oddílu. Slibuji, že se příští rok polepšíme a vybavíme se adekvátní technikou a letošními zkušenostmi.

A pak, že není co zlepšovat!
Ing. Marcel Pelech

PS: Nejenom samou zábavou živ jest člověk. Je proto potřeba se věnovat i odborné stránce konference.

Seznam příspěvků odpřednášených na konferenci
Hydroizolace a vozovky na mostech, Luhačovice 2001
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)