Hledej
20.5.2011  |  Ing. Jan Šedivý, Ing. Miroslav Teršel, Ing. Lubomír Dobiáš, doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín - Ostrava Kunčice (

Nový stav mostu

Je popsána náročná rekonstrukce železničního mostu, který tvoří předpjatá železniční mostní konstrukce o pěti polích rozpětí 5x30,0 m z roku 1960-1961. Původní předpjatá konstrukce z prefabrikovaných dodatečně předpínaných nosníků byla zesílena spřaženou deskou ve tvaru koryta průběžného štěrkového lože a dodatečným předpětím volnými kabely. Jde o rekonstrukci původní předpjaté konstrukce a její zesílení pro zvětšenou tíhu nového průběžného štěrkového lože a zatížení soupravami SW2 podle EN 1991-2.

 

Celý článek autorů Ing. Jana Šedivého, Ing. Miroslava Teršela, Ing. Lubomíra Dobiáše a doc. Ing. Ladislava Klusáčka, CSc. je vám k dispozici zde.

Zdroj: sborník konference Železniční mosty a tunely 2011

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)