Hledej
10.9.2010  |  Ing. Tomáš Plicka

Použití chemické stabilizace kolejového lože při rekonstrukci železničního mostu SO 93-20-03 v km 144,234 přes Sázavu


V roce 2007 jsme touto metodou realizovali první objekt na železničních tratích v ČR.
Jednalo se o chemickou stabilizaci kolejového lože jedné koleje při výstavbě nového
inundačního mostu Žichlínek na Moravě. Od té doby jsme realizovali dalších cca 15
objektů a to nejen jako dočasnou stabilizaci kolejového lože u vícekolejných tratích na
mostech, ale také jako dlouhodobé opatření pro zlepšení vlastností kolejového lože,
např. vyrovnání přechodu mezi kolejových ložem a pevnou jízdní dráhou. Železniční
most přes Sázavu byl však svými parametry pro nás další velkou výzvou.

Celý článek Ing. Tomáše Plicky si můžete přečíst zde.

 

Zdroj: sborník konference Železniční mosty a tunely, leden 2010.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)