Hledej
20.5.2011  |  Ing. Jakub Němeček, Ing. Libor Mařík

Ražené tunely Olbramovický a Tomický I na trati Votice - Benešov u Prahy

Primární ostění Olbramovického tunelu, členění výrubu, vlevo rampa do kaloty

Součástí Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy je celkem 5 tunelů. Kromě hloubeného tunelu Votický projektuje firma IKP Consulting Engineers i realizační dokumentaci tunelů Olbramovický a Tomický I. Oba tunely se z hlediska technologie provádění dělí na úseky hloubené a úseky ražené pomocí NRTM. Příspěvek informuje o zkušenostech z výstavby, porovnává prognózu a skutečnost z hlediska geotechnických podmínek a nasazení technologických tříd výrubu, dimenzování definitivního ostění a obecně významu geomonitoringu na optimalizaci technického řešení při výstavbě. Oba tunely jsou raženy s nízkým nadložím v tektonicky silně porušeném masivu. Přesto umožnily výsledky geomonitoringu u Olbramovického tunelu použít na části raženého úseku nevyztužené definitivní ostění.

 

Celý článek panů Ing. Němečka a Ing. Maříka si přečtete zde.

 

Zdroj: sborník konference Železniční mosty a tunely 2011, leden 2011

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)