Hledej
18.7.2011  |  Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Petr Nečesal, Ing. Lukáš Křižan

Návrh obloukového železničního mostu v km 315,894 trati Bystřice nad Olší - Český Těšín

Výsun OK nad rozvodněnou řekou

Výstavba mostu je součástí stavby Optimalizace trati Bystřice n. Olší - Český Těšín. Stávající koleje č. 1 a 2 byly v úseku mostu přeloženy do nové polohy. V souvislosti s touto skutečností bylo nutné vybudovat nové přemostění přes řeku Olši.

Celý článek Ing. Antonína Pechala, CSc., Ing. Vojtěcha Konečného, Ing. Petra Nečesala a Ing. Lukáše Křižana si můžete přečíst zde.

Zdroj: Sborník konference Železniční mosty a tunely, leden 2011

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)