Hledej
1.7.2011  |  Ing. Karol Dobosz, Ing. Vladimír Piták, Ing. Peter Vyšlan

Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš-Poprad-Tatry, 5. etapa inžinierske konštrukcie COPY

Priecny rez mostom

Príspevok je zamerený na návrh inžinierskych konštrukcií (mosty, tunel Paludza a múry) na modernizácii úseku železničnej trate Liptovský Mikuláš (výhybňa Paludza) - Liptovský Hrádok, pre zvýšenie rýchlosti do 160 km/hod. Z celkovej dĺžky 18,55 km je 14,60 km vedených v novom trasování, s čím súvisí potreba výstavby značného množstva nových umelých stavieb.

 

Celý příspěvek Ing. Karola Dobosza, Ing. Vladimíra Pitáka  a Ing. Petera Vyšlana si můžete přečíst zde.

 

Zdroj: sborník konference Železniční mosty a tunely, leden 2011

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)